Mobil logo

Vad gör en arborist?

Yrkesgruppen arborist har fått  sitt namn efter latinets Arbo som betyder just träd. Arborister beskär, fäller, planterar, mm. Till skillnad från skogsarbeteren jobbar arboristen ofta med träd i bebyggd miljö. Vi vill bevara träden samtidigt hålla de friska och säkra.

Även om vi vill ha friska träd i en urban miljö så har det på senare tid blivit mer fokus på biologisk mångfald. Man vill helt enkelt bevara gamla och för naturen värdefulla träd trots att de kan vara ihåliga och ha omfattande rötskador. Men man måste alltid bedömma säkerheten i trädet.

Kontakta mig redan idag!

eller ring
070-33 65 239

Bra med övningar när man jobbar med trädfällning och beskärning.

När man jobbar som klättrande arborist är det viktigt att ha rätt kunskap och utrustning. Att regelbundet öva är bra. Svenska Trädföreningen anordnar årligen träddagar och svenska mästerskap i trädklättring, där arborister får tillfälle att utbyta erfarenheter. Bilderna nedan är från en samövning med några kollegor från Svenska Trädföreningen som övar olycksfall tillsammans med Varbergs Räddningstjänst.